Jeżeli avatara nie można ustawić kopiując link i wklejając go to proszę zapisać zdjęcie i je ustawić za pomocą przycisku przeglądaj!